Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

hole-love
09:02
1703 a52e
hole-love
09:00
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
hole-love
09:00

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
hole-love
08:54
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"

March 26 2017

hole-love
22:35
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hole-love
22:33
Nie mam przyjaciół - tylko ludzi - którzy mnie używają.
— Anna Maria Nowakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hole-love
22:30
Nie sądzisz, że życie jest i tak przygnębiające? Po co robić zdjęcia, które w przyszłości doprowadzą cię do łez?
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hole-love
22:08
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaprecelka precelka
hole-love
22:07
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromlanni lanni viaprecelka precelka
hole-love
21:58
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viaxannabelle xannabelle
21:57
5351 6bf1
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
hole-love
21:56
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
hole-love
21:54
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaxannabelle xannabelle
hole-love
21:49
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viasouxie souxie
hole-love
21:45
Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną ciszę, jakąś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym brzaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viatereseek tereseek

June 27 2015

hole-love
14:15
Można tęsknić za jedną osobą, będąc otoczonym przez miliony innych - statystów, zasnuwającymi oczy; nieznaczącym tłumem, nieproszonym intruzem.
Szuka się więc zapomnienia w samotności, w której się usycha.
Reposted byvnlpxsvarianceruinyourdayeredvarethKrowiPlaceklekkaprzesada2708lottibluebellnieobecnoscifyouleavelittleburnpollyannajethrasmokingtimeMisqanewlifeloading
hole-love
14:14
i proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić.
Reposted byterriblelovepassionativelovesweetsbrowserOlagalovemepleaseeredvarethlekkaprzesadaegzystencjanieobecnoscMisqa
hole-love
14:13
Materia w niewłaściwym miejscu jest brudem. Ludzie stają się brudni przez nadmiar cywilizacji. Kiedy tylko dotykamy natury, stajemy się czyści.
Reposted byjointskurwysynno-namepassionativeweaknessdian364eredvareth

June 20 2015

hole-love
20:08
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. 
Zero pisze się samo.
Reposted byPicki91lovemepleaseathousandthoughtsxwyczesanagitaraxnieznajoma
hole-love
19:46
0433 4a48
Reposted byheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl